30 mei 2020 09:43

Agenda van de elektronische ministerraad van 30 mei 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze zaterdag.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Correcties aan het organiek reglement van de FOD Financiën
  • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
  • Wijziging van het samenwerkingsakkoord over de opname van de luchtvaartactiviteiten in de EU-ETS-regeling
  • Diverse bepalingen over economie
  • Varia