04 sep 2020 10:34

Agenda van de elektronische ministerraad van 4 september 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze vrijdag.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

  • FOD Financiën: aanwerving van informaticapersoneel via Egov

  • Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

  • Aanvullend pensioenstelsel voor sommige contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt

  • Tussenkomst van Finexpo in drie aanvragen voor exportkrediet

  • Varia