30 nov 2017 17:25

Agenda van de ministerraad van 1 december 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org  en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet voor Kaapverdië en Zambia
 • Activiteitenverslag 2015-2016 van de interministeriële coördinatiegroep GALILEO
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Gemeenschappelijke gegevensbanken Terrorist Fighters en Haatpropagandisten
 • FOD Financiën: duur van de aanduiding van de leden van het college van de dienst voorafgaande beslissingen
 • Legercontingent voor 2018
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Overheidsopdracht voor de productie van rijbewijzen
 • Bescherming van de titel van octrooigemachtigde
 • Hervorming van het huwelijksvermogensrecht
 • Tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van farmaceutische specialiteiten
 • Verduidelijking van de rechtsgrond voor de handelingen en de bevoegdheden van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 • Plichtenleer van de psycholoog
 • Gebruik van de asielprovisie voor de POD Maatschappelijke Integratie
 • Belgische bijdrage aan de 18e wedersamenstelling van de werkingsmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
 • Varia