01 feb 2013 11:36

Agenda van de ministerraad van 1 februari 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Goedkeuring project in het kader van Optifed: costing-out mobiele telefonie
 • Klantgerichtheid in de federale overheidsdiensten
 • Bijkomende kinderbijslag voor een aantal functies van zes maanden of langer in het buitenland
 • Overheidsopdracht voor de FOD Personeel & Organisatie, de FOD Economie en Defensie
 • Speciale oproepingsbrief voor de stemgerechtigden in de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode
 • Overstroming erkend als algemene ramp
 • Toevoeging van een instelling erkend op het vlak van belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars
 • Omzetting van twee Europese richtlijnen over de openbare verhandeling van beleggingsinstrumenten
 • Wet op het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening aangepast aan richtlijn Omnibus I
 • Toezicht van het FSMA op de financiële sector uitgebreid
 • Gebruik van de 800 MHz-band voor elektronische communicatie
 • Automatische omzetting van rustpensioen in overlevingspensioen - tweede lezing
 • Financiering van de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging
 • Bescherming van het Rode Kristal als embleem van het Rode Kruis
 • Rechtspositie van gedetineerden verduidelijkt naar aanleiding van protocolakkoord over veiligheid
 • Strijd tegen de schijnhuwelijken en het schijn-wettelijksamenwonen - tweede lezing
 • Wetgeving over de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen
 • Voorwaarden voor lening aan Griekenland door de leden van de eurozone aangepast
 • Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet