31 jan 2019 18:19

Agenda van de ministerraad van 1 februari 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Bewakingsopdracht voor de FOD Financiën
 • Masterplan III voor detentie in humane omstandigheden met betrekking tot onder andere de projecten van Aalst, Waver en Paifve via een "DBFMO"-procedure (Design - Build - Finance - Maintenance - Operate)
 • Wijziging van het statuut van het federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Begrotingsbehoedzaamheid: toekenning van de gedeeltelijke subsidies aan de drie federale culturele instellingen
 • Tewerkstelling van Britse werknemers na de brexit
 • Financiering 2019 van de kostprijs van de tewerkstellingscellen
 • Steun voor werkgelegenheid in de sector van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
 • Deelname aan een gemeenschappelijke Europese aankoopprocedure voor pandemische griepvaccins
 • Provinciale en plaatselijke overheidsdiensten: basispensioenbijdragevoet voor 2021
 • Goedkopere straalverbindingen in witte zone’s
 • Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet
 • Varia