30 sep 2021 15:07

Agenda van de ministerraad van 1 oktober 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via de elektronische procedure plaatsvindt.

 • Overheidsopdracht voor het beheer van professionele reizen
 • Tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton Limburg naar Eupen
 • Overheidsopdracht voor de schoonmaak van gebouwen van de FOD Binnenlandse Zaken in Brussel             
 • Federale politie: overheidsopdracht voor het onderhoud van de sproeiwagens
 • Evenwichtsdotatie in het stelsel van de zelfstandigen voor 2020 en 2021
 • Sociale zaken: bepalingen binnen de projecten 'NOM SPEC' en 'Echelonering'
 • RIZIV: vaststelling van het bedrag ten laste van de administratiekosten ter financiering van het Fonds voor de medische ongevallen            
 • Reglement van beroepsplichten van de Nationale Raad van de Orde van architecten
 • Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling  
 • Crisisbeheer: kosten overstromingen en opdrachten van de federale ondersteuningscel
 • Overstromingen: aanvraag voor tussenkomst van het Europees Solidariteitsfonds
 • Energie: betrouwbaarheidsnorm en waarde van de verloren belasting  
 • Defensie: verderzetting van de projecten in het kader van de PESCO en het EDIDP
 • Verlenging tem 31/12/2021 van de steunmaatregel enkelvoudig overbruggingsrecht voor zelfstandigen
 • Varia