09 sep 2021 17:18

Agenda van de ministerraad van 10 september 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via de elektronische procedure plaatsvindt.

 • Regelgeving betreffende het sectorcomité XV van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Federale overheid: overheidsopdracht voor een employer branding-campagne voor Covid19-profielen

 • Overheidsopdracht voor de schoonmaak van lokalen in diverse gebouwen van de FOD Financiën

 • Overheidsopdrachten voor Defensie

 • Statuut van de kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht

 • Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

 • Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (preanesthesie)

 • Wijzigingen betreffende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen

 • Humanitaire vlucht van Defensie naar de DR Congo

 • Instemming met het herziene verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie

 • Benoemingen raden van bestuur IRE en SCK

 • Federale financiële tegemoetkoming aan ziekenhuizen in kader van COVID-19
   
 • Varia