10 jan 2019 18:00

Agenda van de ministerraad van 11 januari 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Mandatenlijsten en vermogensaangifte van de federale uitvoerende macht bij het Rekenhof
  • Toevoeging van een lid aan de lijst van niet-permanente leden van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid
  • Elektronische facturatie bij overheidsopdrachten - Tweede lezing
  • Overheidsopdrachten voor Defensie
  • Omkadering van de inrichting van positieve actiemaatregelen door de ondernemingen van de private sector - Tweede lezing
  • Toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen
  • Bevoorradingszekerheid op het vlak van energie: capaciteitsvergoedingsmechanisme
  • Varia