10 mrt 2016 18:03

Agenda van de ministerraad van 11 maart 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Actieplan 2016 voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping
  • Conventie tussen drie partijen voor inhuring van het domein van Hertoginnedal
  • Honoraria voor experten die rapporten over bioveiligheid opstellen
  • Aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme - Tweede lezing
  • Diverse bepalingen in de strijd tegen terrorisme
  • Verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen
  • Hervorming administratieve organisatie sociale zekerheid - Tweede lezing
  • Toestemming van een stichting voor de belastingvrijstelling van prijzen toegekend aan geleerden of kunstenaars
  • Europese informatierapportering over de klimaatverandering
  • Varia