12 mei 2022 17:03

Agenda van de ministerraad van 13 mei 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Overeenkomst over het gebruik van muziek op de werkvloer binnen de federale overheid
 • Ambtenarenzaken: overheidsopdracht voor kaarten voor de afname van motorbrandstoffen en het opladen bij laadpalen
 • Overheidsopdrachten van de FOD Binnenlandse Zaken
 • Benoeming van de leden van de Adviesraad Gas en Elektriciteit
 • Overheidsopdracht voor de DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA
 • Wijziging van inplantingssite vijfde Europese School en aankomstopvangcentrum
 • Regie der Gebouwen: inhuring bijkomende oppervlakte voor het Rijksarchief te Eupen
 • Benoeming van de leden, de voorzitter en de vicevoorzitters van de Commissie voor de openbare comptabiliteit
 • Wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen met betrekking tot de vergoedingen die aan kunstenaars worden verleend
 • Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn betreffende de algemene regeling inzake accijnzen
 • COVID-19: verlenging urgente procedure voor de terugbetaling van zuurstoftherapie
 • Bescherming van het beroep van landmeter-expert en oprichting Orde van landmeters-experten
 • Aankoop van levensmiddelen in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen
 • Overheidsopdracht in het kader van Beliris
 • Organisatie van de nationale conferentie voor een rechtvaardige transitie
 • Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in 2022
 • Responsabilisering werknemers en werkgevers in kader van arbeidsongeschiktheid (“terug naar werk”)
 • Engagement opvang revalidatie-patiënten uit Oekraïne in Belgische ziekenhuizen
 • Uitbreiding rouwverlof van 3 naar 10 dagen bij verlies kind of partner voor contractuele ambtenaren
 • Identificatie en registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels
 • Varia