13 nov 2020 07:42

Agenda van de ministerraad van 13 november 2020 via videoconferentie

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Overheidsopdracht voor de bewaking en de veiligheid in de gebouwen van de FOD Financiën

 • Covid-19: bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt

 • Aanstelling van de administrateur-generaal van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie

 • Overheidsopdrachten voor Defensie

 • Herberekening van het globale budget 2020 voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

 • Toekenning van strafonderbreking in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19

 • Preventie van de Afrikaanse varkenspest in de Belgische bedrijven

 • Eenmalig voorschot op de beheerskosten van de sociale verzekeringsfondsen der zelfstandigen – tweede lezing

 • Aanpassing van het leeftijdscriterium in de wet betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap – tweede lezing

 • Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet

 • Betaald educatief verlof: jaarlijkse indexering van het loonplafond dat geldt voor het behoud van het loon bij opname betaald educatief verlof

 • Vrijstelling van RSZ-werkgeversbijdragen voor het 3e kwartaal 2020 voor toeleveranciers van horecabedrijven, indien deze toeleveranciers een omzetverlies leiden van minstens 65%

 • Samenstelling en werking van de coördinatiecel van de COVID-19 commissaris

 • Regeringsamendement op de Programmawet aangaande de creatie van een categorie verhoogde tegemoetkoming voor sociale tarieven elektriciteit

 • Varia