12 okt 2023 18:16

Agenda van de ministerraad van 13 oktober 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Hernieuwing mandaat van een lid van het Auditcomité van de federale overheid
 • Benoeming van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit
 • Overheidsopdrachten voor Binnenlandse Zaken
 • Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken
 • Aanpassingen aan het eHealth Platform en de wet op de sociale identiteitskaart - Tweede lezing
 • Financiering 2023 van de verzekeringsinstellingen
 • Ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw – Tweede lezing
 • Gedeeltelijke omzetting van de EU-richtlijn inzake universele opladers
 • Wijzigingen inzake het statuut van het gerechtspersoneel
 • Verlenging van vergunning voor de bestrijding van maritieme piraterij
 • Vereenvoudiging van de toegang tot de functie van brandweerman
 • Oekraïne: ondersteuning van de privésector
 • Tweede herziening Memorandum of Understanding inzake het luchtmobiele NAVO-detectiesysteem
 • Wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 • Uitvoering van verordening (EU) 2022/1925
 • Varia