14 dec 2017 09:56

Agenda van de ministerraad van 14 december 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tweede deel van het programma 2017 van de leningen van Staat tot Staat
 • Benoeming van de leden van de drie comités die bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen werden opgericht
 • Dotatie 2017 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van de Europese toppen
 • Dode hand 2017
 • Verlenging 2018-2019 van de strategische veiligheids- en preventieplannen
 • Regeling van het gebruik van bewakingscamera's
 • Wijziging van de statuten van de NV ASTRID
 • Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën
 • Overheidsopdracht voor de levering van lichte bedrijfsvoertuigen aan de overheidsdiensten
 • Gunning van een overheidsopdracht voor de Nationale Veiligheidsoverheid
 • Uitbreiding reglementair stelsel inzake bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen
 • Beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren
 • Justitie: invoeren van een regeling voor spijtoptanten
 • Aanpassingen van een aantal door de werkgever verleende voordelen
 • Tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van farmaceutische specialiteiten
 • Eerste beheerscontract tussen de federale staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel - Tweede lezing
 • Belgische bijdragen aan VN-operaties in 2018
 • Bijdrage aan NAVO-operatie Sea Guardian in 2018
 • Belgische bijdrage aan MINUSMA in Mali in 2018
 • Varia