14 jan 2022 08:38

Agenda van de ministerraad van 14 januari 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

  • Regeling betreffende de medewerkers van voormalige regeringsleden

  • ICT-overheidsopdracht voor de FOD Mobiliteit en Vervoer

  • Sectorale regels voor de detachering van bestuurders in de wegvervoersector

  • Mantelzorgverlof in de Brusselse gewestelijke overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut

  • Remgeld voor nieuwe verstrekkingen inzake chemotherapie en psychiatrie

  • Sociale Zaken: “echelonnering bis”-project voor nefrologieverstrekkingen

  • Identificatie van apparatuur voor medische beeldvorming

  • COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen - tweede lezing

  • Varia