14 nov 2013 10:11

Agenda van de ministerraad van 14 november 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.premier.be en www.belgium.be.

 • Overheidsopdrachten voor defensie
 • Overheidsopdracht voor de FOD Financiën
 • Monopolierente voor de Nationale Loterij in 2013
 • Organisatie van het begroting en van de comptabiliteit van de staat
 • Omzendbrief over de personeelsenveloppes en de personeelsplannen van de overheidsdiensten
 • Overdracht van de Nationale Plantentuin van België in Meise
 • Regie der Gebouwen: overdracht en verkoop van douanegebouwen in Poperingen
 • Openbare aanbesteding voor de levering van energie aan de federale gebouwen
 • Benoeming van de ombudsmannen voor de treinreizigers
 • Gemeentelijke administratieve sancties voor overtredingen inzake stilstaan en parkeren
 • Aanwijzing van de leden van de federale politieraad
 • Hervorming van de Gemeenschapswachten - tweede lezing
 • Toekenning aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan politiezone's voor veiligheid en preventie
 • Toegang tot gegevens voor de strijd tegen schijnhuwelijken
 • Responsabiliseringsbijdrage voor 2013
 • Diverse bepalingen inzake elektronische communicatie
 • Plichtenleer van de psycholoog
 • Structurele vermindering van werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid
 • Bevordering van tewerkstelling in de non-profit sector
 • Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij verwerft aandelen van NMBS Holding
 • Voorontwerp van wet over de thematische volksleningen
 • Ontwerp van amendement bij de programmawet inzake het belastingregime van juridische constructies
 • Defensie: inzet van een team leader van een CIS-coördinatieteam in Adana Turkije