15 dec 2023 09:55

Agenda van de ministerraad van 15 december 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen
 • Hernieuwing van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de HZIV
 • Overdracht van onroerende goederen in het kader van de regionalisering van de kinderbijslag
 • Samenstelling van het secretariaat van de nationale evaluatiecommissie voor de abortuswet
 • Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2024
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Overheidsopdracht voor het Nationaal Crisiscentrum
 • Regie der Gebouwen: huurverlenging en -uitbreiding voor de Federale Politie in Antwerpen
 • Regie der Gebouwen: globaal onderhoudscontract voor het North Galaxy-complex
 • Regie der Gebouwen: nieuw logistiek centrum voor de Federale Politie in Ukkel
 • Update van het charter “toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten”
 • Aanpassing retributies in het kader van aanvragen om gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen
 • Harmonisering vergoedingen dierenartsen voor uitgevoerde gereglementeerde opdrachten ten laste van het Sanitair Fonds
 • Overheidsopdracht voor het FAVV
 • Compensatie aan de NMBS voor de stijgende energiekosten
 • Uitsluiting van bepaalde sectoren van het begrip onderneming zonder handels- of industriële finaliteit
 • Wijziging van diverse bepalingen betreffende de sport/cultuurcheques
 • Wijziging nomenclatuur interventionele bronchoscopie
 • Aanpassingen inzake de elektronische ISI+kaart
 • Samenwerkingsakkoord inzake de gegevensverwerking via CoBRHA+ - Tweede lezing
 • COVID-19: wijziging van het samenwerkingsakkoord over de verwerking van vaccinatiegegevens - Tweede lezing
 • Coronaprovisie 2023: uitgaven Sciensano
 • Erkenningsplicht en bepalingen van farmaceutisch-technisch assistenten
 • Artsenquota voor 2030
 • Tandartsenquota voor 2029
 • Erkenning van het boeddhisme – Tweede lezing
 • Wijzigingen inzake het statuut van het gerechtspersoneel – Tweede lezing
 • Wettelijke verankering van een Federaal Actieplan Handicap per legislatuur
 • Subsidies 2023 om de meerkosten voor de beveiliging van het proces over de aanslagen in Brussel te financieren
 • Dode hand 2023
 • Fedasil: verlenging beheer opvangsite Saint-Joseph
 • Verdeling Fonds Oekraïne
 • Instemming herziene protocol inzake grensoverschrijdende luchtverontreiniging
 • Samenwerkingsakkoord maximumfactuur (Mieke kan juiste formulering geven)
 • Zaakverdelingsreglement arbeidsrechtbank Antwerpen
 • Voedselhulp OCMW’s voor het toelagejaar 2024
 • Niet-gunning van de dienstenconcessie voor de bedeling van erkende tijdschriften en dagbladen en verlenging van de huidige concessie gedurende een overgangsperiode van 6 maand
 • Verdeling krediet coronaprovisie voor Sciensano (2023)
 • Dotatie 2023 Europees toppenfonds
 • Selectieprocedure OCAD directeur en adjunct-directeur
 • Distributiecampagne van kaliumjodidetabletten
 • Operatie spring gardian bis verlenging (tijdelijke inzet defensie voor Kerncentrale Doel)
 • Tijdsregistratiesysteem dat de postpakketdistributietijd van pakketbezorgers registreert
 • Globaal budget 2024 voor financiering werkingskosten ziekenhuizen
 • Finexpo: leningen van staat tot staat voor Moldavië
 • Samenwerkingsakkoord inzake begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik
 • Hernieuwing leden van het INR
 • Varia