15 jan 2021 09:32

Agenda van de ministerraad van 15 januari 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt.

 • Verlenging mandaat adjunct-administrateur-generaal van de HVW
 • Benoeming adjunct-administrateur-generaal bij het RSVZ
 • Aankoop hemden en bloezen voor de geïntegreerde politie
 • Wijzigingsclausule in raamovereenkomst betreffende de basisuitrusting voor de politie
 • COVID-19: verlenging van de termijnen voor de projecten voor risicogroepen
 • Volksgezondheid: overeenkomsten met de verzekeringsinstellingen
 • COVID-19: project Community Health Workers
 • Evaluatie van de risico’s voor het leefmilieu van genetisch gemodificeerde organismen
 • Omzetting van de Europese richtlijn ‘Audiovisuele mediadiensten’
 • Mobiele netwerken en elektronische communicatie
 • Verlenging dubbel overbruggingsrecht voor de maand februari
 • Varia