16 jul 2021 09:50

Agenda van de ministerraad van 16 juli 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt.

 • DG Scheepvaart: vaststelling van het taalkader binnen de hiërarchie van de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten
 • Verlenging van het mandaat van de leden van de Federale Adviesraad voor ouderen
 • Vereenvoudiging van de bestuursovereenkomsten binnen de federale overheid
 • Diverse overheidsopdrachten gecoördineerd door FOD BOSA
 • Overheidsopdracht ten voordele van FOD Justitie
 • Diverse overheidsopdrachten gecoördineerd door FOD Binnenlandse Zaken
 • Conceptnota ter verbetering van het wetgevend proces van de Raad van State
 • De samenstelling en de werking van de Adviesraad Gas en Elektriciteit
 • Wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
 • Amendement van het beheerscontract tussen de Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
 • Wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht - tweede lezing
 • Aanpassing van de voorwaarden waaraan een gestandaardiseerde jaarrekening moet voldoen
 • Strategie voor de uitwerking van het federaal plan tegen armoede en ongelijkheid
 • De integratie van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in de algemene beleidsnota’s
 • Verlenging van de strategische veiligheids- en preventieplannen
 • Verdeling van de derde schijf van de interdepartementale provisie Nieuw beleid 2021
 • Overplaatsing binnen een onderneming
 • Implementatie van een uniek digitaal consumentenplatform
 • Impulsactie 2021 voor de Federale Wetenschappelijke Instellingen
 • Steun aan de valorisatie van federale componenten van ESFRI-onderzoeksinstrumenten
 • Goedkeuring van verschillende B-FAST-missies
 • Instemming met verschillende akten van de Wereldpostvereniging
 • Tweede lezing KB’s van uitvoering interprofessioneel akkoord
 • Varia