16 nov 2018 09:59

Agenda van de ministerraad van 16 november 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Oprichting van een nieuw Fonds voor Europees onderzoek binnen Wetenschapsbeleid - Tweede lezing
 • Unesco-verdrag: teruggave van cultuurgoederen die onrechtmatig het grondgebied hebben verlaten
 • Toestemming tot cumulatie van het ambt van een referendaris bij het Grondwettelijk Hof
 • Steun aan BOZAR voor de organisatie van de tentoonstelling 'Beyond Klimt'
 • Activiteitenverslag 2017-2018 over de werking van het internecontrolesysteem en over de activiteiten van het Auditcomité van de Federale Overheid
 • Wijziging van bepalingen over de geïntegreerde politie
 • Informatiebeheer door de politiediensten
 • Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen
 • Overdracht van bepaalde bevoegdheden van de FOD Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
 • Legercontingent voor 2019
 • Voorbereiding van de sociale verkiezingen in 2020
 • Wijziging van twee vormen van tijdskrediet
 • Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: uitvoering van de jobsdeal
 • Verhoging van de grensbedragen van toepassing voor de bepaling van de solidariteitsbijdrage
 • Verloven voorafgaand aan het pensioen, toegekend aan het personeel van bpost
 • Stelsel van disponibiliteit met wachtgeld bij Belgocontrol
 • Hervorming van de regels over wettelijke samenwoning
 • Verbetering van de toegankelijkheid van de rechtsbijstandsverzekering
 • Burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector - Tweede lezing
 • Globaal budget 2018 van de financiële middelen voor de farmaceutische specialiteiten
 • Bepaling van de modaliteiten voor de innovatieve financieringsinstrumenten bij Enabel
 • Tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
 • Belgische operationele inzet van Defensie voor 2019
 • Varia