16 jun 2016 18:55

Agenda van de ministerraad van 17 juni 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Verlenging van de overeenkomst voor de beveiliging van nucleaire sites
  • Regeling loopbaanonderbreking bij de Port of Zeebrugge
  • Cijfers van de economische begroting 2016-2017
  • Dringende fiscale en financiële bepalingen - Tweede lezing
  • Vastlegging benoemings- en vervangingsprocedure voor de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers
  • Ondersteuning aan OCMW's voor de integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden
  • Invoering van verloven voorafgaand aan het pensioen bij Proximus
  • Bekrachtiging van koninklijk besluit over de ombudsbijdrage voor de financiering van de ombudsdienst voor energie
  • Gemeenschappelijke strategische kaders van de niet-gouvernementele samenwerking
  • Varia