16 mrt 2017 17:24

Agenda van de ministerraad van 17 maart 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Regie der Gebouwen: huren van een gebouw voor de FOD Financiën in Charleroi
 • Werking van de Vaste Commissie van de lokale politie
 • Verlenging van de overeenkomst voor de beveiliging van de nucleaire sites
 • Optimalisatie van de federale overheid: tijdelijk ter beschikking stellen van projectleiders
 • Optimalisatie van de federale overheid: gunning van de overheidsopdracht voor het inventariseren van federale studieactiviteiten
 • Aanpassing van de retributies met betrekking tot het behandelen van een aanvraag tot registratie van homeopathische geneesmiddelen
 • Diverse financiële en fiscale bepalingen
 • Financiering 2016 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers
 • Deelname van een marineofficier aan de campagne Maritime Capacity Building 2017
 • Conclusies van de onderhandelingen rond de 14de wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds
 • Amendering van de statuten van de Bank voor Internationale Betalingen
 • Varia