16 mrt 2023 18:25

Agenda van de ministerraad van 17 maart 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de elektronische ministerraad.

 • Tijdelijk verbod op het gebruik van TikTok voor overheidspersoneel
 • Aanleg van een crisisreserve van federaal overheidspersoneel
 • Wijzigingen inzake de reglementering van de Gemeentelijke Administratieve Sancties
 • BELNET: overheidsopdracht voor de huur van een datacenter
 • Omzetting van de Europese richtlijn inzake toegankelijkheidsvoorschriften
 • Verwerking van gegevens inzake orgaantransplantatie
 • Regeling inzake geneesmiddelen en medische hulpmiddelen voor thuishospitalisatie
 • Erkenning van het boeddhisme
 • Modernisering van de burgerlijke stand
 • Asiel en migratie: kredieten voor tijdelijke noodopvangplaatsen
 • Europese actiepunten voor de aanpak van de medicijntekorten en voor de strategische autonomie
 • Wijziging van het Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband
 • Wetgevend pakket inzake asiel en migratie: aanklampend terugkeerbeleid, staatlozen, gezinshereniging en opvangwet
 • Organisatie elektriciteitsmarkt (Corporate Governance Elia)
 • Lijst van veilige landen van herkomst
 • Varia