17 dec 2020 18:44

Agenda van de ministerraad van 18 december 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt. 

 • Aanduiding twee Franstalige leden van het AFCO
 • Vervanging van een lid van de Nationale Klimaatcommissie
 • Nieuwe experten voor de evaluatie van de antidiscriminatiewetgeving
 • Oprichting interministeriële conferentie 'Migratie en Integratie'
 • Brexit: infrastructuurwerken in Eurostar-terminal in station Brussel-Zuid
 • Wijzigingen in overheidsopdracht voor de levering van uniformen voor de Belgische douane
 • FOD Mobiliteit: overheidsopdracht ICT
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Dode hand 2020
 • Verlenging van de strategische veiligheids- en preventieplannen in 2021
 • Diverse federale dotaties voor de politiezones
 • Fedasil: verlenging huurovereenkomst hoofdbestuur
 • Dossiers van de Regie der Gebouwen
 • Overheidsopdrachten voor FOD BOSA
 • Implementatie van 'spending reviews' binnen de federale overheid
 • Vergoeding gedetacheerde personeelsleden van BELSPO
 • Voorontwerp van wet houdende diverse financiële bepalingen
 • Subsidies NMBS en Infrabel voor 2021
 • COVID-19: overheidsopdracht over de aankoop van sneltesten
 • COVID-19: overeenkomsten met Medista NV
 • Globaal budget 2021 voor de werkingskosten van ziekenhuizen
 • COVID-19: dotatie aan het RIVIZ
 • Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en de zelfstandigen voor 2019 en 2020
 • Erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties van EU-bemestingsproducten
 • Tussenkomst van Finexpo in zes uitvoerkredietaanvragen
 • Defensie: memorandum of understanding voor het GEODE-project
 • Diverse engagementen van Defensie in 2021
 • Varia