18 jun 2021 08:15

Agenda van de ministerraad van 18 juni 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via de elektronische procedure plaatsvindt.

 • FOD Financiën: overheidsopdracht voor kleine herstel- en klusjesdiensten
 • FOD Financiën: onderhandelingsprocedures voor de aankoop van juridische en fiscale vakliteratuur
 • Federaal actieplan: mentale veerkracht op het werk - federale ambtenaren
 • Financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor het jaar 2022
 • Versterking en begeleiding van het Directoraat-Generaal Luchtvaart
 • Controle van aanbieders van diensten met betrekking tot de virtuele valuta door de FSMA
 • Aanwijzing van de administratie voor het beheer van de kredieten en participaties van het Kringloopfonds
 • Niet-indexering van het remgeld voor bepaalde farmaceutische specialiteiten
 • Bijakte nr. 14 bij het samenwerkingsakkoord Beliris
 • Omzetting van de Europese richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de elektriciteitsmarkt
 • Herverdeling van de interdepartementale provisie voor klimaatfinanciering
 • Tweede deel van het programma 2021 van leningen van staat tot staat
 • Instemming met het Verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen
 • Varia