17 nov 2022 18:39

Agenda van de ministerraad van 18 november 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Hervorming van de Raad van State
 • Voorontwerp van programmawet - tweede lezing
 • Activeringsbijdrage in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
 • Wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie
 • BLEU: forfaitaire compensatie voor de Belgische gemeenten
 • COVID-19: wijziging van het samenwerkingsakkoord betreffende de testing en tracing
 • Financiering van het Asbestfonds 2023
 • Overheidsopdracht voor Fedasil
 • Belgische operationele inzet 2023
 • Verlenging concessieovereenkomst kranten en tijdschriften
 • Tijdelijk crisiskader overbruggingsrecht
 • Varia