18 okt 2013 11:06

Agenda van de ministerraad van 18 oktober 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be. 

 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Gedragsregels voor de verzekeringssector
 • Invoering van de elektronische rechtspleging voor de bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Justitie
 • Registratie van aanwezigheden op tijdelijke en mobiele werkplaatsen
 • Maatregelen voor de pensioenen van de openbare sector
 • Oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor energieprojecten
 • Registratie van tolheffing op Belgische wegen
 • Een uniforme sociale zekerheid voor stagiairs bij lokale en federale overheidsdiensten
 • Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen
 • Vrijstelling van prijzen en subsidies toegekend aan geleerden en kunstenaars
 • Bijstandsopdracht van Defensie voor Beninse leger