01 jun 2023 22:31

Agenda van de ministerraad van 2 juni 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Wijzigingen inzake de borgtocht en de elektronische facturering van overheidsopdrachten
 • Verbod detachering van personeelsleden van beursgenoteerde autonome overheidsbedrijven naar een beleidsorgaan
 • Overheidsopdracht voor de FOD Financiën
 • Wijziging inzake de inrichting van de Federale Instantie voor Onderzoek van Scheepvaartongevallen
 • BELNET: overheidsopdracht voor de huur van datacenters
 • Wijzigingen inzake de toegang tot het beroep van architect en de werking van de Orde van Architecten
 • Wijzigingen inzake de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar
 • Werkhervattingspremie voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
 • Hulpmaatregel voor bepaalde operatoren van de voedselketen
 • Toekenningsvoorwaarden van de werkhervattingspremie ten laste van de uitkeringsverzekering
 • Toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger
 • Productnormen voor luchtzuiveringssystemen en CO2-meters
 • Bescherming van personen met een psychiatrische aandoening
 • Financiering van de begeleiding van gerechtelijke maatregelen door de Gemeenschappen
 • Aanpassing van de wet op de civiele veiligheid - Tweede lezing
 • Veiligheidsvoorschriften voor nucleaire onderzoeksreactoren
 • Aanwijzing van Sint-Genesius-Rode als extra gemeente die gebruik maakt van het elektronisch stemsysteem
 • Tussentijds verslag van het Federaal Plan Gender mainstreaming
 • Wijziging van het protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom
 • Twintigste wedersamenstelling van werkingsmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
 • Wet diverse bepalingen gezondheidszorg
 • Voorontwerp van wet ter bevordering van de herstelbaarheid en de levensduur van goederen en diverse uitvoeringsbesluiten
 • Voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen
 • Varia