20 apr 2012 11:28

Agenda van de ministerraad van 20 april 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op
 www.presscenter.org en www.premier.be.

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Bijvoegsel bij het contract voor de analyse van het boekhoudstelsel van de Regie der Gebouwen
 • Aanwijzing van de federale vertegenwoordigers in de Nationale Klimaatcommissie
 • Benoeming van een lid van de raadgevende afdeling van het Observatorium voor Chronische Ziekten
 • Overheidsopdracht voor Landsverdediging: aankoop van mortiermunitie
 • Programma voor wetenschappelijk en technisch onderzoek van Landsverdediging
 • Versterking van de veiligheid op het Brusselse openbaar vervoer
 • Gebruik van het eurovignet
 • Behoud van het recht op een gezondheidsverzekering voor chronische zieken en personen met een handicap
 • Hervorming van de pensioenen in de openbare sector
 • Aanpassing van de loongrens voor de berekening van het deel 'lage lonen'  in beschuttende werkplaatsen - tweede lezing
 • Verhoging van de moederschaps- en adoptie-uitkering voor zelfstandigen
 • Verlenging van het ouderschapsvelof in de openbare sector
 • Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: JAP- en expertiseprojecten
 • FAVV: financiering van analyses bij haarden van brucellose
 • Vrijgave van de tweede schijf van het investeringsprogramma 2012
 • Federaal actieplan voor administratieve vereenvoudiging 2012-2015
 • Deelname aan een multinationale ontmijningsactie in de Baltische zee
 • Ondersteuningsopdracht voor het militair ziekenhuis van Kigali
 • Congres van de Wereldpostvereniging
 • Overeenkomsten voor het verrichten van betaalde werkzaamheden door familieleden van diplomatiek en consulair personeel

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.