20 jul 2022 09:43

Agenda van de ministerraad van 20 juli 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Digitaliseringsprojecten voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid voor 2022
 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Bevordering van de fiets voor het woon-werkverkeer
 • Overheidsopdracht voor een systeem van betaalrekeningen voor de federale overheid
 • Organisatie van de acute beroertezorg
 • Kwalificatie van de zorgopdrachten van de locoregionale ziekenhuisnetwerken
 • Oprichting van een gezondheids(zorg)data-autoriteit
 • Hervorming van het kunstenaarsstatuut: tweede lezing
 • Financiering van het sociaal akkoord in de gezondheidssector
 • Hervorming van de sociale tarieven inzake elektronische communicatie
 • Verhoging van de verwarmingstoelage van het Sociaal Stookoliefonds
 • Wijzigingen van productnormen voor duurzame productiemethodes
 • Herverdeling van de kredieten voor 2022 voor asiel en migratie 
 • Oekraïne: bijkomende financiering voor de strijd tegen seksueel geweld
 • Wijziging van de vertegenwoordigers van de federale regering in diverse comités
 • Regie der Gebouwen: herziening van de bezettingsnorm voor kantoren
 • Mentaal welzijn op het werk: toekenning van subsidies voor de uitvoering van projecten voor zelfstandigen
 • Europese normen voor hernieuwbare energie in motorbrandstoffen
 • Oekraïne: federale maatregelen voor de relocatie, registratie en opvang
 • Veiligheidsmissies van Defensie 2022
 • Minimumpensioen voor meewerkende echtgenoten 
 • Schaarste in de zorgsector 
 • Varia