19 mei 2022 17:11

Agenda van de ministerraad van 20 mei 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Overdracht database schadeloosstelling van de Joodse Gemeenschap aan het Rijksarchief
 • Overheidsopdracht van het FAVV
 • Overheidsopdracht voor FOD Binnenlandse Zaken: IT-infrastructuur van het Rijksregister
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Regie der Gebouwen: detentiehuis in Kortrijk
 • Regie der Gebouwen: eigendomsoverdracht van psychiatrisch ziekenhuis Geel
 • Addendum bij omzendbrief initiële Begroting 2023
 • Compensatie NMBS voor niet-verhoging van tarieven
 • Diverse bepalingen BTW-wetboek
 • Overeenkomst met de Nationale Bank inzake de omwisseling van hryvnia in euro
 • Goedkeuring van de overeenkomst met de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen
 • Elektronische verzending van het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid
 • Justitie: versnelde procedure voor de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
 • Aanpassing van het bedrag voor het Fonds voor preventie van zware ongevallen
 • Civiele veiligheid: financiering van de brandweerdiensten
 • Diverse bepalingen inzake de registratie van buitenlandse onderdanen en de bestrijding van schijnerkenningen
 • Overheidsopdracht voor de Dienst Vreemdelingzaken: catering in de gesloten centra
 • Instemming met het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme - Tweede lezing
 • Overeenkomst tussen België en Oekraïne inzake diplomatiek en consulair personeel
 • Toekenning van premie aan poetspersoneel via externe dienst in de ziekenhuizen
 • Uitbreiding lijst erkende beroepsziekten
 • Verhoging vergoeding voor kosten voor medische verplaatsingen voor slachtoffers van arbeidsongevallen
 • Varia