19 nov 2020 18:31

Agenda van de ministerraad van 20 november 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt.

  • Afschaffing Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag
  • Overheidsopdracht: vernieuwing van het onderhouds-en hostingcontract voor Sanitel
  • Overheidsopdrachten voor Defensie
  • Dringende bepalingen inzake fiscaliteit en fraudebestrijding
  • Boost-plan 2021: bijkomende spoorweginvesteringen
  • COVID-19: federaal actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld
  • Programmawet - tweede lezing
  • Uitbreiding geboorteverlof voor ambtenaren
  • Varia