20 apr 2017 19:03

Agenda van de ministerraad van 21 april 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Omzetting van de Europese richtlijnen betreffende asielzoekers
 • Organisatie van het Belgisch Commissariaat-generaal voor internationale tentoonstellingen
 • Regie der gebouwen: overheidsopdracht voor bijstand en advies voor de nieuwe gevangenis in Antwerpen
 • Overheidsopdracht voor de vormgeving en opzetting van de digitale transformatie van de overheid
 • Opdrachten, samenstelling en werking van de Commissie van advies voor plantenbereidingen
 • Overheidsopdracht voor FOD Financiën: vernieuwing en uitbreiding van het netwerk Megaports
 • Overheidsopdracht voor de uitgifte van rijbewijzen in bankkaartmodel
 • Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen voor vrijwilligers
 • Regeling van economische en individuele activiteiten met wapens
 • Vaststelling van het remgeld voor de consultatie van bepaalde gespecialiseerde artsen
 • Zelfstandigen: niet toegelaten activiteit op zondag, administratieve sancties en statuut van nationale solidariteit
 • Bijkomende voorwaarden in verband met het overbruggingsrecht voor zelfstandigen
 • Vastlegging vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van zelfstandigen voor 2017
 • Verrekening van de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen
 • Uitsluiting van bepaalde categorieën van belastingplichtigen van de vrijstelling van aangifteplicht in de personenbelasting
 • Partnerschap tussen het Nationaal Instituut voor radio-elementen en het Studiecentrum voor kernenergie voor het beheer van verbruikt uranium
 • Beheer van het register voor broeikasgassen van België
 • Defensie: Belgische deelname aan een vormingsopdracht in Benin
 • Defensie: Aanvraag voor militaire ondersteuning ten voordele van Belgische vertegenwoordigingen in risicogebied
 • Varia