20 jun 2024 16:16

Agenda van de ministerraad van 21 juni 2024

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Overheidsdracht voor gespecialiseerde ICT-diensten
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Justitie
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Overheidsopdrachten voor de Regie der Gebouwen
 • Compensatie belastingen voor bepaalde nucleaire verplichtingen
 • Bepalingen inzake tegemoetkoming kosten farmaceutische specialiteiten
 • Wijzigingen inzake de laagvariabele ziekenhuiszorg
 • Vaststelling financiering van de werkingskosten voor ombudsdienst energie
 • Opvang uitzonderlijke kosten van overstromingen in de Westhoek
 • Overdracht van personeelsleden van Fedasil naar de FOD Binnenlandse Zaken - Tweede lezing
 • Belgische deelname aan het EDIC "1+ Million Genomes"
 • Renovatie klimsite en installatie koordenpiste voor Beninese Garde Nationale
 • Varia