21 apr 2022 16:32

Agenda van de ministerraad van 22 april 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Integratie van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging in de FOD BOSA
 • Benoeming van een lid van de Hoge Raad voor werkgelegenheid
 • Overheidsopdrachten Defensie
 • Regie der Gebouwen: overheidsopdracht voor restauratiewerken voor de Raad van State
 • Goedkeuring van de overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen
 • Bepalingen betreffende de regelgeving over bepaalde landbouwdieren - tweede lezing
 • Maritieme beveiliging: wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek
 • Bekrachtiging van vijf koninklijke besluiten inzake energie
 • Uitbouw van de e-Box
 • Belgische financiële bijdrage aan onderzoek Internationaal Strafhof
 • Oprichting nazorgcel coronacommissariaat
 • Varia