22 feb 2018 09:59

Agenda van de ministerraad van 22 februari 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Benoemingsvoorwaarden en statuut van de Directeur van het Federaal Aansturingsbureau
 • Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij het RIZIV
 • Aanstelling directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 • Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken: geïntegreerde politie
 • Hervorming van de Civiele Bescherming
 • Verlenging van de overheidsopdracht voor de aanmaak en distributie van rijbewijzen
 • Vaststelling van regels voor de medische verkiezingen
 • Beheer van het centraal register van testamenten
 • Voortzetting van de vorming van specialisten en de uitwisseling van expertise in Tunesië in 2018
 • Belgische deelname aan de militaire bijstandsactiviteit Flintlock 18 in Niger
 • Instemming met het protocol bij het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
 • Instemming met de overeenkomst tussen België en Argentinië die de familie van personeelsleden van diplomatieke posten toelaat betaalde werkzaamheden te verrichten
 • Instemming met een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Australië
 • Varia