22 dec 2015 19:34

Agenda van de ministerraad van 23 december 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
  • Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken en geïntegreerde politie - Tweede lezing
  • Wettelijke verankering van patrouilles op internet door politiediensten om extremistische inhoud te verwijderen
  • Benoeming en beëindiging mandaten van leden en voorzitters van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
  • Omzetting van de Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties
  • Erkenning van beroepskwalificaties en vrij verrichten van diensten van dierenartsen
  • Bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit
  • Diverse bepalingen inzake mobiliteit
  • Aanpassingen wetgeving Tax Shelter-stelsel
  • varia