22 feb 2024 16:58

Agenda van de ministerraad van 23 februari 2024

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Oprichting van de raadgevende commissies “Postdiensten en e-commerce” en “Telecommunicatie” binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
 • Benoeming van de leden van de Nationale Evaluatiecommissie voor de toepassing van de wet over zwangerschapsafbreking
 • Maatregelen betreffende de aanwervingen bij Fedasil
 • Wijziging van de Spoorcodex
 • Diverse fiscale bepalingen – tweede lezing
 • Wijzigingen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering in het kader van ambtshalve schrapping
 • Instelling vrijwillige dienst van collectief nut
 • Omzetting van de Europese richtlijn inzake de invoering van het Europees Noodreisdocument
 • Belgische deelname aan het Maritiem Analyse- en Operatiecentrum op het gebied van verdovende middelen
 • Actualisering van de wet betreffende de oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
 • Verlenging mandaat Ombudsman voor de treinreizigers
 • Varia