23 nov 2017 09:56

Agenda van de ministerraad van 23 november 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Federaal actieplan marien zwerfvuil
 • Evolutie van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België
 • Toekenning van subsidies aan het Nationaal Orkest van België en aan de Koning Boudewijnstichting
 • Vervanging van een effectief lid van de federale regering in de Nationale Klimaatcommissie
 • Concurrentie op de verhuurmarkt van toeristische logies via online platformen
 • Nieuwe drempels voor de vermindering van de voorlopige bijdragen voor de zelfstandigen
 • Reglementaire wijzigingen voor de integratie van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden in de RSZ en de HZIV
 • Justitie: invoering van de burgerinfiltratie als bijzondere opsporingsmethode
 • Civiel crisisbeheer: Belgische deelname aan de nieuwe civiele GVDB-missie “EUAM Iraq”
 • Deelname van een Belgisch helikopterdetachement aan MINUSMA in Mali
 • Internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van Enabel
 • Eerste beheerscontract tussen de federale staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel
 • Varia