24 jan 2014 09:55

Agenda van de ministerraad van 24 januari 2014

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Huishoudelijk reglement van de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
 • Bekrachtiging van de koninklijke besluiten rond de hervorming van de Belgische spoorwegen
 • Aanpassingen aan de federale aardgasbijdrage
 • Optimalisatie van de politiediensten - tweede lezing
 • Arbeidstijd van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones - tweede lezing
 • Minimumvoorwaarden en kwaliteitsvereisten van de universele elektronische communicatiedienst
 • Amendement bij het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie
 • Instemming met internationale verdragen inzake scheepvaart en bestraffing van milieuovertredingen
 • Eindverslag beleid gender mainstreaming
 • Inwerkingtreding van de wet op de uitoefening van het beroep van landmeter-expert
 • Invoering van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek
 • Procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State
 • Doelgroepenvermindering in het kader van de zesde staatshervorming - tweede lezing
 • Ratificatie van het Wapenhandelsverdrag
 • Financiering van de steun van de Europese Unie aan overzeese landen en gebieden
 • Deelname van een Belgisch militair aan een vormingsopdracht voor ontmijners in Benin
 • Uitvoering van het Pact voor Competitiviteit, Werkgelegenheid en Relance
  • Eenvormig socialezekerheidsstatuut voor de stelsels van alternerend leren
  • Maatregelen voor de bevordering van tewerkstelling in de non-profitsector
  • Franchise van de btw voor kleinde ondernemingen
  • Verlaagd btw-tarief voor elektriciteit
  • Wijziging van de Wetboek van de Inkomstenbelastingen naar aanleiding van het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden