23 jul 2020 12:22

Agenda van de ministerraad van 24 juli 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze vrijdag.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

 • Benoeming van de directeur en de adjunct-directeur van het Centrum voor Cybersecurity België

 • Harmonisering van de statuten van de Veiligheid van de Staat

 • Stand van zaken in het kader van het proces na de aanslagen van 22 maart 2016

 • Overheidsopdracht voor de Dienst Vreemdelingenzaken: reservering van vervoersbewijzen

 • Subsidies ter ondersteuning van de eindeloopbaanregeling van de lokale politie

 • Toekenning van een toelage aan de hulpverleningszones in het kader van het beheer van het Seveso-risico

 • Overheidsopdracht voor Defensie: mission planning- en exploitatiesysteem voor de NFH-helikopter

 • RSZ: betalingstermijnen voor de verschuldigde bijdragen voor het 3de en 4de kwartaal 2020

 • Aanmerking van het corona-ouderschapsverlof voor het pensioen van overheidspersoneel

 • Bijkomende middelen voor de implementatie van de Single Digital Gateway-verordening

 • Eerste deel van het programma 2020 van de leningen van staat tot staat

 • Varia