24 jun 2021 09:39

Agenda van de ministerraad van 24 juni 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via de elektronische procedure plaatsvindt.

 • Eigendomsoverdracht van percelen en goederen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Dossier van de Regie der Gebouwen

 • Wijzigingen betreffende de uitkeringsregeling van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit

 • Regeling van de interne controle en audit van het Federaal Agentschap van de Schuld

 • Wijziging van de omzendbrief over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

 • Overheidsopdrachten voor Defensie

 • Benoeming van de leden van de raad van bestuur van BIO nv

 • Implementatie van een Europese Verordening betreffende de toeleveringsketen van metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden

 • COVID-19: verlenging van de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen binnen de sector van de dienstencheques

 • Wijzigingen aan de antidiscriminatiewetten en de welzijnswet ter bescherming van slachtoffers van discriminatie

 • COVID-19: compensatie voor NMBS en Infrabel voor het tweede en derde trimester van 2021

 • Stand van zaken van de gewestelijke verdeelsleutel voor de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren

 • Bepalingen over de kostprijs van analgetica

 • Bepalingen inzake de behandeling van wervelkolompathologieën en het remgeld voor de raadplegingen

 • Toekenning van een subsidie aan het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN)

 • COVID-19: toekenning van extra middelen voor de daklozenopvang

 • COVID-19: verlenging van de periode voor het indienen van de verantwoording voor de voedselhulp georganiseerd door de OCMW's

 • Strategische nota betreffende extremisme en terrorisme

 • Energietransitiefonds: toekenning van subsidies aan 14 projecten

 • Fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (anti-forestallingmaatregelen)

 • Wijzigingen inzake het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen

 • Samenwerking met Oekraïne inzake mariene wetenschappen met het onderzoeksschip A962 Belgica

 • Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van het Federaal onderzoeksschip Belgica

 • COVID Save Ticket: Samenwerkingsakkoord
 • Benoeming Administrateur-generaal RIZIV
 • Varia