24 jun 2022 09:10

Agenda van de ministerraad van 24 juni 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Ambtenarenzaken: afwezigheden van één dag wegens ziekte
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Hernieuwing van het mandaat van een adjunct-commissaris op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
 • Toelage voor personeelsleden van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
 • Versterking van de onafhankelijkheid en van de werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit - Tweede lezing
 • Beperkende maatregelen inzake overheidsopdrachten naar aanleiding van de crisis in Oekraïne
 • COVID-19: verlenging van het verlaagd btw-tarief voor mondmaskers en hydroalcoholische gels
 • Investeringen in het kader van het Multi Annual Strategic Plan for Customs
 • Juridisch kader voor individuele pakjesbussen
 • Invoering 'Terug Naar Werk-traject' voor zelfstandigen
 • Versterking van de transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler
 • Klimaat: federale adaptatiemaatregelen 2023-2026
 • Specifieke federale budgetten voor werken betreffende de beveiliging en de verduurzaming van het buitenlands patrimonium
 • Overheidsopdracht installatie Automatic Border Control
 • Verlenging noodwet in kader van COVID 19-vaccinatiecampagnes
 • BTW-verlaging naar 6 procent voor gas en elektriciteit tot eind 2022
 • Economische werkloosheid: tijdelijke versoepelingen (01/07/2022 t/m 31/12/2022) en structurele aanpassing vanaf 01/01/2023
 • Varia