24 nov 2023 11:56

Agenda van de ministerraad van 24 november 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de elektronische ministerraad.

 • Ambtenarenzaken: brugdagen voor 2024
 • Ambtenarenzaken: diverse bepalingen inzake de selectie en het statuut van het federaal personeel
 • Ambtenarenzaken: wijzigingen inzake het omstandigheidsverlof voor pleeggezinnen
 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Overheidsopdracht inzake de levering van tankwagens voor diverse openbare diensten
 • Benoeming van de Franstalige ombudsman voor Energie
 • Wijzigingen inzake het wettelijk vermoeden van arbeidsongeschiktheid in het kader van het "Terug-naar-werk-traject"
 • Coronaprovisie 2023: uitgaven strategische voorraad geneesmiddelen en regularisatie tweede verdeling
 • Uitvoering van diverse bepalingen inzake de werkomstandigheden van de postpakketbezorgers
 • Basisbijdrage ter financiering van het Gemeenschappelijk pensioenfonds
 • Oprichting mechanisme ter voorkoming van foltering - Tweede lezing
 • Herziening van de wetgeving inzake van het beroep van privédetective – Tweede lezing
 • Wijzigingen inzake detacheringsvoorwaarden voor de passagiers-informatie-eenheid
 • Verlenging vergunning voor de bestrijding van piraterij
 • Hernieuwd samenwerkingsakkoord inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
 • B-FAST zendingen naar Kosovo, Peru, Italië en Roemenië
 • Levering van pomp- en drinkinstallaties aan Togo
 • Diverse bepalingen inzake economie
 • Herverdeling van de ontvangsten van het Verkeersveiligheidsfonds
 • Mechanisme voor koolstofgrenscorrectie
 • Varia