25 feb 2022 08:55

Agenda van de ministerraad van 25 februari 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Globaal jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem bij de federale overheid
 • Ambtenarenzaken: oplossing voor de afwezigheid wegens ziekte van mandaathouders
 • Openbaar ambt: overheidsopdracht betreffende de levering van zitmeubilair, flex office en akoestische oplossingen
 • Defensie: verruimen van de medische dekking voor militairen en burgers
 • Lokale politie: toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime (NAVAP) voor 2022
 • Mantelzorgverlof en ouderschapsverlof binnen de Waalse overheid
 • Wijzigingen van het recht op geschriften op bepaalde notariële akten
 • Sociaal stelsel van de buitenlandse kaderleden en onderzoekers die door bedrijven worden aangeworven
 • Wijziging van het bedrag voor het Fonds voor wetenschappelijk onderzoek
 • Vraag voor toegang tot de data van de permanente steekproef
 • Wijzigingen in de wet op het notarisambt
 • Wijziging van het tariefbesluit houdende de erelonen van notarissen
 • Bescherming van het marien milieu
 • Verenigingswerk: uitoefening van bepaalde activiteiten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid
 • Buitenlandse zaken: instemming met vijf bilaterale overeenkomsten inzake luchtvervoer
 • Bijdrage van Defensie aan de Portugese deelname aan de NAVO-missie Iceland Air Policing
 • Vierde nationaal actieplan vrouwen, vrede en veiligheid
 • Militaire programmering van investeringen (2030)
 • Steunmaatregelen COVID voor acteurs en artiesten
 • Betere bescherming klokkenluiders in de private sector
 • Financiering transitiehuis Edingen en Mechelen
 • Varia