25 mei 2018 10:58

Agenda van de ministerraad van 25 mei 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Wijziging van de samenstelling van de Commissie voor de overheidsopdrachten
 • Bestuurlijke handhaving van openbare overlast, openbare ordeverstoring en criminaliteit
 • Externe mobiliteit van de militairen
 • Twee overheidsopdrachten voor Defensie
 • Benoeming van Koningin Mathilde tot erevoorzitster van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
 • Loopbaanonderbreking van politieke medewerkers van de Kamer en de Senaat
 • Vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen die op pensioen gaan na de wettelijke pensioenleeftijd
 • Organisatie van een bemiddelingsprocedure voor slachtoffers van terreurdaden
 • Erkenning van de laboratoria voor de speekselanalyse bij het sturen onder invloed van psychotrope stoffen
 • Hervorming van het vennootschapsrecht - Tweede lezing
 • Bepaling van de overgang van de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting naar die aan de vennootschapsbelasting
 • Verbod op niet-professioneel gebruik van risicovolle herbiciden
 • Missies Civiel Crisisbeheer - Indicatieve planning voor 2018
 • Varia