25 aug 2016 17:31

Agenda van de ministerraad van 26 augustus 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Uitbreiding stemrecht van Belgen die in het buitenland verblijven voor verkiezingen Gewestparlementen
  • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
  • Overheidsopdrachten voor Defensie
  • Deelname van een Belgische magistraat aan het Speciaal Strafhof in de Centraal-Afrikaanse Republiek
  • Varia