26 jan 2024 08:53

Agenda van de ministerraad van 26 januari 2024

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Oprichting van een publieke entiteit voor de energetische renovatie van overheidsgebouwen
 • Herformulering van de transversale doelstelling 'HR binnen de overheid' om de Regie der Gebouwen te ondersteunen
 • Raamovereenkomst betreffende het onderhoud van het e-Procurementplatform
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken en de federale politie
 • Overheidsopdracht voor de bouw van een vijfde Europese school
 • Planning van de begrotingswerkzaamheden 2024-2025
 • Betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector en organisatie van de Belgische Mededingingsautoriteit – Tweede lezing
 • Bepalingen inzake de kwaliteit van voor consumptie bestemd water - Tweede lezing
 • Invoering procedure voor pretaxatiegeschillen
 • Maatregelen ter verhoging van de fiscale compliance, de efficiëntie van de administratie en de invordering
 • Wijziging van het Wetboek van economisch recht betreffende het binnenlands vervoer van goederen per spoor
 • Taalbeheersing van gezondheidszorgbeoefenaars
 • Samenwerkingsakkoord inzake de verwerking van medische gegevens en digitale EU-COVID-certificaten - Tweede lezing
 • Verzwaard risico voor arbeidsongevallen van uitzendkrachten
 • Schrapping van de Vlaamse sociale bescherming als dienst van aanvullende verzekering
 • Kieswet: bijzitters en secretarissen van de hoofdbureaus bij voorkeur van dezelfde kieskring
 • Wijziging van de wet van 23 november 2017 inzake de werking van Enabel
 • Akkoorden tussen de zorgverstrekkers en de verzekeringsinstellingen
 • Varia