26 jan 2012 13:00

Agenda van de ministerraad van 27 januari 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Staatshervorming: voorbereiding van de overdracht van bevoegdheden
 • Instelling van de interministeriële conferenties
 • Benoeming van de leden van de federale regering van de algemene cel drugsbeleid en de interministeriële conferentie drugs
 • Benoeming van de vertegenwoordigers van de federale regering in de algemene raad van de Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas
 • Rijbewijzen: intrekking van de toewijzing van overheidsopdracht
 • Kinesitherapeuten: verlenging van voorlopige RSZ-nummers
 • Verpleegkundigen: vergoeding voor de continue opleiding van verpleegkundigen
 • Stabilisering van het aantal statutaire personeelsleden in de openbare ziekenhuizen
 • Federaal Plan administratieve vereenvoudiging 2012-2015
 • Ondertekening van de overeenkomst met de VS over de Shape International School
 • Financiering van initiatieven op het vlak van de preventieve diplomatie
 • Inzet van een verbindingsofficier UNMIK-interpol in Kosovo

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.