27 mei 2016 10:13

Agenda van de ministerraad van 27 mei 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be. 

 • Herstellings- en restauratiewerken voor Brusselse musea en wetenschappelijke instellingen
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Regie der Gebouwen: Contractverlenging voor de huisvesting van het back-up center van het Rijksregister
 • Nieuwe Belgische commissaris in de Belgisch-Nederlandse grenscommissie
 • Nieuw statuut van de ambtenaren van de buitenlandse en consulaire carrière
 • Mogelijkheid om resultaten te gebruiken van selectieproeven georganiseerd buiten Defensie
 • Rapportage-nota van het redesign-programma van de overheid
 • Doorrekening verkiezingsprogramma's van de politieke partijen door het Federaal Planbureau
 • Beroep tegen bepaalde beslissingen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
 • Socialezekerheidsbijdragen van bepaalde gelegenheidswerknemers
 • Alternatieve financiering van de sociale zekerheid en bijzondere toewijzingen 2016
 • Telecommunicatie: migratie van vastelijndiensten
 • Voorontwerp van wet over diverse bepalingen - Financiën
 • Dringende fiscale en financiële bepalingen
 • Instemming met drie internationale akten over de Wereldpostvereniging
 • Akkoord tussen België en Unesco voor de vestiging van een verbindingsbureau bij de Europese instellingen
 • Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen België en Polen over het vermijden van dubbele belasting en belastingontduiking
 • Tweede protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen België en het Verenigd Koninkrijk tot vermijding van dubbele belasting en belastingontduiking
 • Overeenkomst over de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels van de burgerlijke stand
 • Benelux-verdrag over grensoverschrijdende samenwerking in wegvervoerinspectie
 • Zetelakkoord tussen België en Interpol
 • Overeenkomst tussen België en Qatar over het vermijden van dubbele belasting en belastingontduiking
 • Overeenkomst tussen België en het Centrum voor de Ontwikkeling van het Bedrijfsleven over de voorrechten en immuniteiten van deze organisatie in België
 • Algemene samenwerkingsovereenkomst tussen België en Guinee
 • Varia