29 mrt 2013 09:00

Agenda van de ministerraad van 29 maart 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen.
Na de ministerraad vindt u de persberichten op  www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving rond overheidsopdrachten
 • Mededinging van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten
 • Benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten
 • Ambtenaren: wijziging van het verlof voor ziekte of arbeidsongeval
 • Mandaat van de directeur-generaal van Bozar en nieuwe functie van financieel directeur
 • Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal van de Pensioendienst van de Overheidssector
 • Benoeming van de leden van het strategisch comité van de NMBS Holding
 • Dringende bepalingen inzake fraudebestrijding - tweede lezing
 • Invoeging van een boek over het recht van de elektronische economie in het wetboek van economisch recht
 • Omzetting van de Europese richtlijn over elektronische communicatie
 • Wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders
 • Loonkostevolutie vastgelegd
 • Verhoging van de werkbonus
 • Versterking van de structurele lastenverlaging
 • Modernisering van uitzendarbeid - tweede lezing
 • Actoren van de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking
 • Fiscale en financiële bepalingen - tweede lezing
 • Steun van Defensie aan de Militaire Academie van Kananga (DRC)